Postępowania ofertowe

 

Zapytanie ofertowe nr 5/14/04/2020

“Kompleksowe zaprojektowanie, dostawę, zabudowę i podłączenie, na potrzeby projektu realizowanego na bloku 4, w Elektrowni Połaniec obszar Wentylatorów Spalin i Wentylatorów Powietrza w zakresie silników elektrycznych średniego napięcia, przemienników częstotliwości dostosowanych do pracy z zainstalowanymi oraz nowymi silnikami”

 • Da­ta pu­bli­ka­cji: 14.04.2020
 • Tryb po­stę­po­wa­nia: przetarg nieograniczony
 • Ter­min skła­da­nia ofert: 15.05.2020. do godziny 16:00
  (za fakt złożenia oferty uznaje się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres sylwia.ratajczyk@polimex-energetyka.pl

Dokumenty do pobrania


 
Zapytanie ofertowe nr 6/23/04/2020

“Dostawa parowej nagrzewnicy powietrza do młynów węglowych”

 • Da­ta pu­bli­ka­cji: 23.04.2020
 • Tryb po­stę­po­wa­nia: przetarg nieograniczony
 • Ter­min skła­da­nia ofert: 15.05.2020. do godziny 16:00
  (za fakt złożenia oferty uznaje się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres sylwia.ratajczyk@polimex-energetyka.pl

Dokumenty do pobrania


 
Zapytanie ofertowe nr 7/23/04/2020

“Dostawa stacji ciepłowniczej”

 • Da­ta pu­bli­ka­cji: 23.04.2020
 • Tryb po­stę­po­wa­nia: przetarg nieograniczony
 • Ter­min skła­da­nia ofert: 15.05.2020. do godziny 16:00
  (za fakt złożenia oferty uznaje się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres sylwia.ratajczyk@polimex-energetyka.pl

Dokumenty do pobrania


 
Zapytanie ofertowe nr 8/23/04/2020

“Dostawa wspomagającego wentylatora powietrza przed nagrzewnicą powietrza”

 • Da­ta pu­bli­ka­cji: 23.04.2020
 • Tryb po­stę­po­wa­nia: przetarg nieograniczony
 • Ter­min skła­da­nia ofert: 15.05.2020. do godziny 16:00
  (za fakt złożenia oferty uznaje się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres sylwia.ratajczyk@polimex-energetyka.pl

Dokumenty do pobrania


 
Zapytanie ofertowe nr 9/23/04/2020

“Dostawa klap na kanały spalin i kanały powietrza”

 • Da­ta pu­bli­ka­cji: 23.04.2020
 • Tryb po­stę­po­wa­nia: przetarg nieograniczony
 • Ter­min skła­da­nia ofert: 29.04.2020. do godziny 16:00
  (za fakt złożenia oferty uznaje się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres WTD

Dokumenty do pobrania


 
Zapytanie ofertowe nr 10/23/04/2020

“Dostawa kompensatorów tkaninowych na kanały spalin i kanały powietrza”

 • Da­ta pu­bli­ka­cji: 23.04.2020
 • Tryb po­stę­po­wa­nia: przetarg nieograniczony
 • Ter­min skła­da­nia ofert: 10.05.2020. do godziny 16:00
  (za fakt złożenia oferty uznaje się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres sylwia.ratajczyk@polimex-energetyka.pl

Dokumenty do pobrania


Zapytanie ofertowe nr 11/28/04/2020

“Dostawa modułów wejść/wyjść dla systemu sterowania DCS Ovation firmy Emerson Process Management, na potrzeby projektu realizowanego na bloku 4, w Elektrowni Połaniec.”

 • Da­ta pu­bli­ka­cji: 28.04.2020
 • Tryb po­stę­po­wa­nia: przetarg nieograniczony
 • Ter­min skła­da­nia ofert: 22.05.2020. do godziny 16:00
  (za fakt złożenia oferty uznaje się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres mailowy: pawel.przygodzki@tt-cs.com.pl, z opisem w temacie wiadomości: „Projekt 200+ : oferta na dostawę elementów systemu DCS Ovation”

Dokumenty do pobrania


Zapytanie ofertowe nr 1/09/03/2020

“Dostawa serwera obliczeniowego na potrzeby monitorowania, optymalizacji oraz zaawansowanej regulacji procesu technologicznego”

 • Da­ta pu­bli­ka­cji: 09.03.2020
 • Tryb po­stę­po­wa­nia: przetarg nieograniczony
 • Ter­min skła­da­nia ofert: 27.03.2020 do godziny 10:00
  (za fakt złożenia oferty uznaje się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres mailowy: info@ttas.pl)

Dokumenty do pobrania


 
Zapytanie ofertowe nr 2/09/03/2020

“Dostawa systemu AGAM”

 • Da­ta pu­bli­ka­cji: 09.03.2020
 • Tryb po­stę­po­wa­nia: przetarg nieograniczony
 • Ter­min skła­da­nia ofert: 20.03.2020 do godziny 10:00
  (za fakt złożenia oferty uznaje się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres mailowy: info@ttas.pl)

Dokumenty do pobrania


 
Zapytanie ofertowe nr 3.1/09/03/2020

“Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu systemu AGAM w elektrowni w Połańcu”

 • Da­ta pu­bli­ka­cji: 09.03.2020
 • Tryb po­stę­po­wa­nia: przetarg nieograniczony
 • Ter­min skła­da­nia ofert: 20.03.2020. do godziny 10:00
  (za fakt złożenia oferty uznaje się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres mailowy: info@ttas.pl)

Dokumenty do pobrania


 
Zapytanie ofertowe nr 3.2/09/03/2020

“Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby montażu systemu AGAM w elektrowni w Połańcu”

 • Da­ta pu­bli­ka­cji: 09.03.2020
 • Tryb po­stę­po­wa­nia: przetarg nieograniczony
 • Ter­min skła­da­nia ofert: 20.03.2020. do godziny 10:00
  (za fakt złożenia oferty uznaje się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres mailowy: info@ttas.pl)

Dokumenty do pobrania


 
Zapytanie ofertowe nr 4/09/03/2020

“Wykonanie montażu systemu AGAM”

 • Da­ta pu­bli­ka­cji: 09.03.2020
 • Tryb po­stę­po­wa­nia: przetarg nieograniczony
 • Ter­min skła­da­nia ofert: 20.04.2020 do godziny 10:00
  (za fakt złożenia oferty uznaje się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres mailowy: info@ttas.pl)

Dokumenty do pobrania