LIMS - Oprogramowanie wspierające procesy laboratoryjne

LIMS umożliwia efektywne zarządzanie i śledzenie próbek, danych i przepływów pracy w laboratorium.

Czym jest LIMS?

LIMS to system zaprojektowany w celu sprawniejszego zarządzania danymi i poprawy efektywności pracy w laboratorium dzięki automatyzacji zadań, procedur, wyliczaniu kosztów i redukcji błędów ludzkich. Dzięki wbudowanym modułom i łatwym w użyciu funkcjom, doskonale wspiera codzienną pracę laboratorium pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze.

W pigułce – LIMS pozwala na centralizację, standaryzację, organizację i śledzenie wszystkich danych, procesów 

oraz zadań mających miejsce w laboratorium.

Nasze podejście do zarządzania laboratorium

Nasze autorskie rozwiązanie do zwiększania efektywności naszych klientów i pomocy w spełnianiu wymogów regulacyjnych danych gałęzi przemysłu powstało we współpracy z dużymi organizacjami.

LIMS przyniesie korzyści zarówno szerokiemu spektrum branż, jak i instytucjom badawczym, gdyż został zaprojektowany tak, by uwzględniać wszystkie kluczowe aspekty procesów zachodzących w każdym laboratorium.

Dzięki naszemu doświadczeniu w rozumieniu procesów organizacji danych, możemy precyzyjnie zarządzać i analizować duże ilości danych by wspierać naukowców i badaczy w ich codziennej pracy.

Główne moduły systemu LIMS:

Użytkownik  

pozwala na tworzenie i edytowanie grafiku pracy, wraz z certyfikatami pracowników, grafikiem obecności i dostępnością urządzeń laboratoryjnych.

Próbki  

umożliwa zarządzanie cyklem życia próbki – od jej rejestracji, przez analizę, aż do tworzenia raportów. Próbki są zarządzane bazując na standardowych procedurach operacyjnych wedle zaakceptowanych warunków.

Urządzenia  

integracja LIMS z urządzeniami analitycznym pozwala zwiększyć efektywność i zminimalizować ryzyko pomyłek. LIMS umożliwia płynne przesyłanie danych dzięki możliwości bezpośredniej integracji ze sprzętem laboratoryjnym, a także przypomina o konieczności napraw czy nadchodzących kalibracjach.

Kontrola Jakości

LIMS zapewnia bezpeczeństwo i dokładność testów, pozwalając śledzić trendy analityczne, które ułatwiają proces podejmowania decyzji.

Dokumenty

moduł umożliwia zarządzanie dokumentacją i zapewnia prawidłowy obieg aktualnych oraz archiwizację przedawnionych dokumentów.

Raporty  

gdzie można wygenerować raporty zarówno w postaci elektronicznej (np. PDF, XLS) jak i do druku, na podstawie wielu personalizowanych szablonów, wraz z mośliwością zmiany języka bezpośrednio w kliencie.

Wyposażenie 

pozwala na zarządzanie m.in. reagentami czy częściami zastępczymi.

Gdzie warto wdrożyć oprogramowanie LIMS?

LIMS zaprojektowany został by wspierać laboratoria każdej wielkości, od niewielkich, aż do tych będących częścią międzynarodowych wielodyscyplinarnych spółek w każdym sektorze przemysłu:

LIMS może być z łatwością dostosowany do potrzeb konkretnego laboratorium i w prosty sposób zintegrowany z istniejącymi już systemami lub innymi rozwiązaniami, które oferujemy – dzięki temu użytkownicy zyskują dostęp do dodatkowych funkcji, a także zwiększa się automatyzacja procesów.

LIMS - Kontakt z działem sprzedaży

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie LIMS, skontaktuj się z nami.

Formularz kontaktowy
Please type your full name.
Invalid email address.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane