WMS - System do zarządzania magazynem

Czym jest WMS?

WMS jest elastycznym, wygodnym i łatwym w użyciu oprogramowaniem, dostępnym jednocześnie dla wielu użytkowników poprzez przeglądarkę internetową, wspierającym procesy związane z magazynowaniem.

Rozwiązanie wspierające procesy magazynowania

WMS zarządza wyposażeniem i przechowywaniem dóbr, wraz ze wszystkimi procesami wewnętrznymi oraz wychodzącymi i przychodzącymi. WMS używa danych z systemów monitorowania, pobranymi z innych systemów działających na obiektie oraz tych wprowadzanych ręcznie.

 

Rozwiązanie WMS wspiera również działania utrzymaniowe, dzięki funkcjonalnościom rezerwacji i inwentaryzacji części zastępczych czy narzędzi.

Nasze podejście do zarządzania magazynem

WMS może być z łatwością integrowany z innymi rozwiązaniami, jak i z platformami logistycznymi czy utrzymaniowymi. Dzięki temu, że jest uniwersalny i łatwy w konfiguracji, a jednocześnie oferuje wiele opcji dopasowania do szczególnych potrzeb danego obiektu, WMS z łatwością można wdrożyć w wielu branżach i gałęziach przemysłu.


WMS został stworzony by zarządzać informacjami i danymi z zakresu procesów gospodarki materiałowej.
Bezpieczny i wygodny dostęp do systemu poprzez przelgądarkę internetową lub dodatkowe terminale zapewniają indywidualne konta użytkownika o różnych uprawnieniach

Główne funkcje WMS

Rozwiązanie WMS zapewnia opcje takie jak:

  • Raportowanie różnych parametrów związanych z przechowywaniem, przeładunkiem i transportem wewnętrznym produktów;
  • Raportowanie online stanów magazynowych i wyposażenia;
  • Analiza efektywności systemów transportu;
  • Zaawansowany moduł obliczeniowy inwentarza;
  • Integrację z ERP, SAP, systemami utrzymania ruchu;
  • Weryfikację podczas wejścia, ładowania, wyjścia towaru.
  • Generowanie raportów specjalnych dotyczących przesyłek poprzez pulpit.
  • Zarządzanie i rezerwację części zastępczych i narzędzi.
  • Automatyczne zlecenia zapotrzebowania w oparciu o algorytmy stanów magazynowych.